Konkurs plastyczny Jeże

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym „Jeże”. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Jego celem jest podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat różnorodności biologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży. Celem konkursu jest także rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i twórczych.

Termin składania prac konkursowych upływa 12 kwietnia 2021r. Prace proszę przekazywać wychowawcom poszczególnych klas. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021r. na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp4grodzisk.edu.pl, gdzie podamy imiona i nazwiska uczniów nagrodzonych i wyróżnionych. Laureatom i uczniom wyróżnionym w konkursie wręczymy dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki. Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową (regulamin, wzór metryczki pracy, zgoda rodziców/opiekunów na udział w konkursie). Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Życzymy powodzenia.
Organizatorzy konkursu