Lekcja historii z Minecraft Education

W klasie 4b uczniowie na lekcji historii poznawali średniowieczne zamki. Po wprowadzeniu przez nauczyciela uczniowie wykonywali symulację średniowiecznej warowni. Wykorzystywali do tego komputerową edukacyjno-przygodową grę Minecraft Education. Przy projektowaniu zamku musieli wykazać się wiedzą zdobytą na lekcji oraz samemu poszukiwać dodatkowej architektonicznej wiedzy z zasobów Internetu i historycznej literatury. Na poniższych zdjęciach widzimy: królewską kaplicę i bibliotekę, baszty, grube obronne mury oraz obowiązkowo studnię z wodą. W krajach skandynawskich projektowanie w Minecraft to osobny przedmiot u Nas na historii widząc zaangażowanie uczniów i ich pozytywny odbiór też się sprawdził.