Międzynarodowy dzień bibliotek

W październiku nasza szkolna biblioteka zwiększyła swoja aktywność, ponieważ październik to „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”. Święto to ogłoszono w 2008 roku i corocznie w tym czasie organizowane są różne przedsięwzięcia biblioteczne. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w życiu szkoły, nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.
W naszej szkole już na samym początku miesiąca zaplanowano wiele zabaw literackich i imprez czytelniczych.
W pierwszym tygodniu dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy, krzyżówki i szarady o tematyce jesiennej powiązanej z wiadomościami o książkach.
W następnym tygodniu organizowane były podczas zajęć świetlicowych i bibliotecznych – „Godziny z baśnią” realizowane na podstawie książek:„125 baśni do opowiadania dzieciom” Władysława Kopalińskiego, „Bajki północy” w przekładzie Mariana Turyna. Po przeczytaniu baśni dzieci dyskutowały o podstawowych wartościach i zasadach, którymi kierowali się bohaterowie baśni.
W kolejnych tygodniach odbywały się konkursy literackie – „Bohater literacki a książka”, „Czy znasz te lektury”. Zadaniem dzieci było przyporządkowanie bohatera literackiego do konkretnej książki i wykazanie się znajomością przeczytanych lektur.
Odbyło się także pasowanie na czytelnika w klasie 2c(a pozostałe klasy ze względu na sytuacje epidemiologiczną zostały przeniesione na miesiące wiosenne). Uczniowie zapoznali się z Regulaminem Biblioteki i mogli dokładnie zwiedzić pomieszczenia biblioteczne, by swobodnie czuć się w tym miejscu i chętnie odwiedzać czytelnię i wypożyczać książki.
Na zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało pamiątkową zakładkę do książki.
Szkolny Konkurs Czytelniczy – „Zostań Mistrzem Czytania” przeznaczony dla uczniów klas czwartych został przeniesiony na listopad ze względu na pandemię.
W bibliotece pojawiły się piękne dekoracje i wystawki tematyczne – „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”, „Kobieta w świecie książki”. Każdy czytelnik uczestniczący w konkursach i innych przygotowanych akcjach otrzymał słodki upominek.