Międzynarodowy projekt Emocja

W roku szkolnym 2020/2021 klasy 1b,1c,3a,3c przystąpiły do Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja. Główne cele projektu to: rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, integracja zespołu klasowego, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
W październiku zakończyliśmy pierwszy moduł projektu – Kreatywność.
Uczniowie chętnie w nim uczestniczyli. Poznawali i odkrywali swoje emocje, bawiąc się i pracując nad zadaniami. 15 września wszyscy świętowali „Dzień Kropki”. Większość uczniów tego dnia wybrała garderobę w kropki i wykonywała wiele aktywności przygotowanych na ten czas. Dzieci poznały historię Vashti – dziewczynki, która uwierzyła w siebie i w swoje możliwości. Wykonały projekt swojej kropki, używając do tego wyobraźni i fantazji, a także różnorodnej gamy kolorów.
Dzięki udziałowi w tym programie, uczniowie mogą poznawać swoje mocne strony, odkrywać własne możliwości i talenty, pobudzać wyobraźnię oraz wspólnie się bawić. (tekst: M. Pytlarczyk)