Nasze zdrowie – nasze bezpieczeństwo

W ramach całorocznego konkursu o bezpieczeństwie realizowanego przez naszą świetlicę oraz przypomnienia wszystkim jak ważne jest zdrowie, uczniowie wykonali mn. pracę plastyczną przy użyciu kolorowej kredy zwilżonej w wodzie.