POMAGAMY I DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE

Podobnie, jak w ubiegłych latach, w naszej szkole aktualna jest tematyka związana z ochroną środowiska. Na początku  bieżącego roku szkolnym  okazją do kształtowania świadomości proekologicznej  naszych  uczniów były dwie akcje, przeprowadzone na przełomie września i października.
W dniach 20-24 września, nasza placówka przyłączyła się do lokalnej akcji charytatywnej: „Zbiórka dla Bogusia”, która polegała na zbiórce elektro-śmieci. Wspomniane przedsięwzięcie miało na celu pomoc w leczeniu i rehabilitacji kilkuletniego mieszkańca naszego regionu, a jednocześnie uświadomiła nam, jak ważna jest właściwa segregacja i utylizacja odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Dzięki tej akcji udało się  zebrać duży kontener małych elektroodpadów w szkole oraz sporą ilość wielkogabarytowych odpadów, odebranych przez firmę recyclingową, bezpośrednio z gospodarstw domowych.
Kolejnym działaniem  podjętym przez Szkolne Koło Ekologiczne oraz grupę szkolnych wolontariuszy, było porządkowanie terenu w okolicach naszej placówki, w ramach wrześniowej, międzynarodowej  kampanii: „Sprzątanie świata”.
W dniu 1 października, grupa uczniów pod opieką nauczycieli i z pomocą  rodziców, wzięła czynny udział w sprzątaniu  pobliskiego terenu. Była to praktyczna lekcja ekologii – poprzez segregację odpadów  i  zbiórkę kilku worków odpadów, wszyscy uczestnicy  akcji uświadomili sobie, jak duży wpływ  na  stan otaczającej nas przyrody ma  nasza indywidualna postawa i dbanie o otoczenie każdego dnia.
Wszystkim, którzy brali aktywny udział i wsparli wspomniane działania, serdecznie dziękujemy i zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych przedsięwzięciach  dobroczynnych i ekologicznych.

Organizatorzy: Szkolne Koło Młodego Wolontariusza, Szkolne Koło Ekologiczne.