Przyjaciel szkoły

14 października 2020r. w dniu ślubowania uczniów klas pierwszych odbyło się wręczenie odznaki Przyjaciel Szkoły. Odznakę otrzymała pani dyrektor Elżbieta Stępień, długoletni dyrektor naszej szkoły. Odznakę przyznaje kapituła złożona z: dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Rady Rodziców oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor Elżbieta Stępień pracowała w naszej szkole ponad 30 lat, na stanowisku nauczyciela języka polskiego, wicedyrektora, a przez ostatnie 13 lat kierował szkołą jako dyrektor, dbając o jej rozwój, poziom nauczania, bezpieczeństwo uczniów i promocję szkoły w środowisku lokalnym. Dbała o stworzenie takich warunków, aby wszyscy uczniowie mogli osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Dążyła do tego, aby szkoła stała się nowoczesną placówką, nastawioną na kształcenie uczniów, którzy bez kompleksów będą poruszać się we współczesnym świecie. Bardzo dziękujemy pani dyrektor Elżbiecie Stępień za serce i lata życia oddane pracy dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim