Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Klasy 1

Rozpoczęcie roku dla uczniów klas 1 odbędzie się o godzinie 10.00 przed budynkiem szkoły (w razie niepogody w sali gimnastycznej). Na wstępie odbędzie się krótkie spotkanie ogólne, a następnie uczniowie rozejdą się na spotkania z wychowawcami klas.
Klasa 1a – sala 104,
klasa 1b – sala 105,
klasa 1c – sala 106.

Każdemu uczniowie może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła. Rodzice i opiekunowie muszą mieć zasłonięty nos i usta i zachować dystans społeczny ( 1,5 m). Rodzice wraz z dziećmi przechodzą do odpowiedniej sali na spotkanie z wychowawcą. Po spotkaniu rodzice i uczniowie opuszczają budynek szkoły.

Klasy 4

Rozpoczęcie roku dla uczniów klas 4 odbędzie się o godz. 9.00 przed budynkiem szkoły (w razie niepogody w sali gimnastycznej). Na wstępie odbędzie się krótkie spotkanie ogólne, a następnie uczniowie rozejdą się na spotkania z wychowawcami klas.
Klasa 4a – sala 206,
klasa 4b – sala 205,
klasa 4c – sala 204.

Każdemu uczniowie może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła. Rodzice i opiekunowie muszą mieć zasłonięty nos i usta i zachować dystans społeczny ( 1,5 m). Rodzice wraz z dziećmi przechodzą do odpowiedniej sali na spotkanie z wychowawcą. Po spotkaniu rodzice i uczniowie opuszczają budynek szkoły.

Pozostałe klasy

Uczniowie pozostałych klas nie mają spotkania ogólnego, przychodzą tylko na spotkanie z wychowawcą wg harmonogramu przedstawione go poniżej. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły. Na uczniów klas 2 i 3 w szatni będzie czekał wychowawca. Dzieci przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce. Uczniowie proszeni są o powstrzymanie się od podawania sobie rąk oraz zachowanie rygorów higienicznych w czasie kaszlu, kichania oraz w czasie korzystania z toalety szkolnej. Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie opuszczają budynek szkolny.

O godz. 9.00 odbędzie się spotkanie z wychowawcami następujących klas:
2a – sala 4
2b – sala 7
2c – sala 4G
3a – sala 202
3b – sala 6
3c – sala 203

O godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z wychowawcami następujących klas:
5a – sala 207
5b – sala 2G
8a – sala 204G
8b – sala 104G

O godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z wychowawcami następujących klas:
6a – sala 1G
6b – sala 3G
6c – sala 107
7a – sala 201G
7b – sala 202G
7c – sala 101G
7d – sala 103G