Szkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021 odbył się konkurs plastyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”, który skierowany był do uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.

Celem konkursu było:

  • rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiego krajobrazu;
  • poznawanie różnych miejsc i obiektów w Polsce;
  • rozbudzanie wyobraźni plastycznej;
  • rozwijanie umiejętności wypowiedzi artystycznej;
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych technik plastycznych.

Spośród 15 nadesłanych prac Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Beata Bogucka
  2. Joanna Kozdrak
  3. Małgorzata Młotkowska
  4. Marta Żółkiewska
  5. Renata Gowin

wyłoniła zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia uczniom, którzy wykonali najciekawsze prace.

I miejsce – Gabriela Jaworska 6a

II miejsce – Marta Kądziela 8b

III miejsce – Alicja Paczóska 6a

wyróżnienia – Jakub Dec 6c, Oliwia Koźbiał 6c, Aleksandra Witaszek 7b, Antonina Kopeć 6a

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu po powrocie do nauki stacjonarnej.

                                                                      Organizator konkursu: Renata Gowin