Ubezpieczenie dzieci

W naszej szkole można ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składka roczna wynosi 45 zł. Ubezpieczenie działa 24h/dobę. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem ubezpieczenia.