Wolfgang Amadeusz Mozart

W maju dzieci z klas 1 – 3 wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez agencję muzyczną Bella Musica. Temat spotkania brzmiał następująco: Wolfgang Amadeusz Mozart – cudowne dziecko, niezwykła muzyka. Uczniowie z uwagą słuchali informacji na temat tego wybitnego kompozytora, zwłaszcza tych dotyczących wczesnego dzieciństwa artysty. W czasie spotkania zabrzmiała m.in.serenada Eine kleine Nachtmusik oraz utwór z opery Czarodziejski flet. Dzieci wysłuchały też pięknego Menueta. Ponadto uczniowie naśladowali grę na różnych instrumentach, m.in. na flecie poprzecznym oraz na fortepianie, a także układali opowieść ruchową do utworu Bułeczka z masłem. Na zakończenie tego niecodziennego spotkania dzieci wykonały portret Wolfganga Amadeusza Mozarta.