Zarządzenie nr 15/20/21

Zarządzenie nr 15/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 4-8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim.

Treść zarządzenia