ZARZĄDZENIE NR 39/20/21

Zarządzenie nr 39/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 4  w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( 29.03.2021 – 11.04.2021)