Budujemy mosty przyjaźni polsko-ukraińskiej

W naszej szkole dbamy o dobre relacje polsko – ukraińskie.
Na lekcji techniki w klasach V uczniowie z Polski i Ukrainy budowali mosty zwane „mostami przyjaźni „.
W tle słuchali ludową muzykę ukraińską i poznawali kulturę naszych wschodnich sąsiadów.
Poprzez zabawę budujemy wspólną przyszłość.