Informacja

3 lipca od godziny 8.30 w sekretariacie (sala 1B) odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty.