Innowacja MOJA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA w klasie 2a

W tym roku szkolnej w klasie 2a była realizowana innowacja pod nazwą MOJA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA. W czasie zajęć uczniowie poznali wybrane elementy polskiej kultury, które są typowe dla różnych regionów Polski. Projekt składał się z dziesięciu modułów. W pierwszym module dzieci poznały bliżej dziedzictwo kulturowe Grodziska Mazowieckiego i jego okolic. W kolejnych ośmiu modułach uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat osiągnięć duchowych i materialnych mieszkańców następujących regionów Polski: Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Kurpi, Śląska, Mazur, Pomorza i Kaszub oraz Podhala. W ostatnim module dzieci przygotowały widowisko pod nazwą MUZYCZNE WĘDRÓWKI PO POLSCE, które w maju zostało przedstawione zaproszonym gościom.
Uczniowie w różnorodny sposób poznawali wybrane zagadnienia, będące częścią polskiego dziedzictwa kulturowego: legendy, piosenki, tańce, zabytki, zwyczaje mieszkańców itp. W czasie zajęć dzieci m.in.: oglądały filmiki i prezentacje, słuchały legend czytanych przez nauczyciela, układały puzzle, grały w memory, dopasowywały obrazki do podpisów, układały zdania w odpowiedniej kolejności, uzupełniały teksty z lukami, rozwiązywały krzyżówki, wykonywały wycinanki, hafty, tworzyły ilustracje, kolorowały stroje ludowe, śpiewały piosenki, tańczyły, poznawały wybrane słowa gwary poznańskiej, podhalańskiej i śląskiej, korzystając z minisłowników i tworząc fiszki.
Zajęcia były dla dzieci bardzo atrakcyjne i przez to zawsze oczekiwane.