Zarządzenie 33/21/22

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Maz. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 5-8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim.

ZARZĄDZENIE 22/21/22

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Maz. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole  Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim.

Procedury bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 48/20/21 wprowadzające procedury bezpieczeństwa dotyczące pobytu uczniów i pracowników w  Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowiecki w czasie od 17.05.2021r. do 25.06.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 46/20/21

Zarządzenie nr 46/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 25-27.05.2021r

ZARZĄDZENIE NR 44/20/21

oraz procedury bezpieczeństwa dla uczniów klas 1-3 Zarządzenie nr 44/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 4  w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Więcej

ZARZĄDZENIE NR 43/20/21

Zarządzenie nr 43/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 4  w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( 26.04.2021 – 2.05.2021)

ZARZĄDZENIE NR 42/20/21

Zarządzenie nr 42/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 4  w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( 19.04.2021 – 25.04.2021)

ZARZĄDZENIE NR 40/20/21

Zarządzenie nr 40/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 4  w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( 12.04.2021 – 18.04.2021)

ZARZĄDZENIE NR 39/20/21

Zarządzenie nr 39/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 4  w Grodzisku Maz. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( 29.03.2021 – 11.04.2021)

ZARZĄDZENIE NR 36/20/21

Zarządzenie nr 36/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim (22.03.2021 – 11.04.2021)

ZARZĄDZENIE NR 34/20/21

Zarządzenie nr 34/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim (15.03.2021 – 28.03.2021)

ZARZĄDZENIE NR 32/20/21

Zarządzenie nr 32/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 4-8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim (1.03.2021 – 14.03.2021)