My strange animal

W ostatnich dniach listopada na zajęciach języka angielskiego klasy trzecie realizowały projekt pod tytułem „My strange animal”. Celem zadania było utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych w języku angielskim oraz rozwijanie kreatywności uczniów.