UCHWAŁA NR 648/2021 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Informuję że w dniu 20 grudnia 2021 r Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim podjęła uchwałę nr 648/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego nr 6 w Natolinie.
Głównym celem podjęcia uchwały jest uporządkowanie struktury organizacyjnej placówek oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki i formalne usankcjonowanie rzeczywistego stanu faktycznego.