Zaproszenie do składania ofert dla zadania inwestycyjnego

Zaproszenie do składania ofert dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku szkoły w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Maz. na potrzeby przedszkola – etap I”

Uprzejmie informujemy, że w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 znajdującego się przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim, zaplanowana jest przebudowa części budynku szkoły na potrzeby przedszkola – etap I

W związku z tym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi.

ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Zielony Rynek 2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP 529-15-83-597

Wszelkie informacje dot. zapytania znajdują się na stronie BIP