Zarządzenie nr 17/20/21

Zarządzenie nr 17/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim (9.11.2020 – 29.11.2020).

Treść zarządzenia