Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

Poniżej przypominam kilka ważnych terminów, które dotyczą działalności szkoły w najbliższym czasie:
do 22 grudnia 2020 trwają zajęcia dydaktyczne w trybie online dla wszystkich uczniów klas I – VIII
23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021 – Przerwa świąteczna. W tym okresie nie ma zajęć dydaktycznych online. Na wniosek rodziców możliwe jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I – III
4 – 17 stycznia 2021 – Ferie zimowe. W szkole organizowane są półkolonie w godzinach 900 – 1500. Możemy zapewnić zajęcia dla 24 uczniów. Zajęcia będą odbywały się głównie w budynku szkoły oraz na świeżym powietrzu w miejscach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Szczegółowy regulamin oraz program półkolonii zostanie podany w najbliższym czasie. Odpłatność za pierwszy tydzień – 70 zł, za drugi 80 zł. Zapisy i wpłaty w sekretariacie szkoły do 18 grudnia 2020.
do 22 stycznia 2021 wystawiamy oceny z przedmiotów i zachowania za I okres roku szkolnego 2020/21.
3 lutego 2021 – półroczne zebranie z rodzicami oraz zebranie Rady Rodziców. Nie wiemy w tej chwili czy zebranie będzie w trybie online czy stacjonarnie – wiadomość przekażemy w późniejszym terminie.

Informacje dotyczące dalszego przebiegu edukacji dla uczniów klas I – VIII przekażę Państwu w miarę otrzymywanych decyzji Ministra Edukacji i Nauki.

Beata Bogucka
Dyrektor ZSP1 w Grodzisku Mazowieckim