80-lecie Szkoły Podstawowej nr 4

Historia naszej szkoły rozpoczęła się w 1934 r., a więc 80 lat temu. Prosimy wszystkich, którzy w jakiś sposób byli związani z naszą szkołą, do przejrzenia domowych archiwów, odszukania zdjęć, odkurzenia wspomnień i podzielenia się tymi pamiątkami.

Wspomnienia absolwentów i nauczycieli szkołyJubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej Nr 4

14 października 2015 r. świętowaliśmy 80-lecie istnienia naszej szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: burmistrz Grzegorz Benedykciński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Gajowniczek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym – Lidia Abramczyk, dyrektor Biura Oświaty w Grodzisku Maz. – Ewa Burzyk, emerytowany dyrektor SP4 – Maria Michalak, prezes ZNP – Kazimierz Rybka, radni: Aleksandra Kapuściak, Wiesława Śliwińska, Irmina Dziekańska, Krzysztof Kowalczyk, ksiądz proboszcz Janusz Starosta, dyrektorzy szkół oraz instytucji współpracujących ze szkołą, harcerze, absolwenci i emerytowani pracownicy. Odświetny charakter spotkania podkreśliła obecność pocztów sztandarowych, reprezentujących grodziskie szkoły oraz działający przy SP4 szczep ZHP im. Dzieci Walczącej Warszawy.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Stępień, która przywitała gości, wprowadziła w nastrój wspomnień i refleksji, po czym zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej, poświęconej historii i współczesności Czwórki. Pokaz wywołał wiele emocji, szczególnie wśród osób, które rozpoznały na prezentowanych zdjęciach siebie lub bliskie osoby. Wzruszeniom sprzyjała nastrojowa muzyka Ennio Morricone i głos lektora – Jacka Wolszczaka. Po obejrzeniu filmu wysłuchaliśmy bardzo osobistych zwierzeń zaproszonych gości, którzy opisywali swoje związki z Czwórką. Padło wiele ciepłych i serdecznych słów pod adresem jubilatki. Spotkanie zakończyło przedstawienie „Z albumu babuni”, przygotowane przez koło teatralne „Czwóreczka” oraz piosenka „80 lat minęło” w wykonaniu szkolnego chóru. Uroczystość prowadził Łukasz Nowacki, absolwent naszej szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw fotograficznych, kącika historycznego, dawnych kronik. Można też było wpisać się do księgi pamiątkowej. Wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, w którym niebagatelną rolę odegrał olbrzymi jubileuszowy tort. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca.

Uroczystości towarzyszył konkurs plastyczny „Szkoła dawniej i dziś” oraz akcje charytatywne – zbiórka pieniędzy na operacje chorych dzieci.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia 80-lecia szkoły oraz tym, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w jubileuszowym spotkaniu.

Prezentacja, zaproszenia: Marta Żółkiewska, przedstawienie teatralne: Iwona Dobiesz, konkurs plastyczny, chór, dekoracje: Renata Gowin, kącik historyczny: Małgorzata Młotkowska, wystawa fotograficzna: Grażyna Kaczorowska, wolontariat: Sylwia Ręgowska, wystawa na planszach „80 lat Czwórki”: Anna Woźniak, Łukasz Nowacki, wystawa harcerska: Aleksandra Kapuściak, nagłośnienie, scena: Marcin Krupa (Centrum Kultury), zdjęcia: Piotr Bąba, Anna Kądziela, przypinki, plakaty, roll-on: Magdalena Nałęcz-Fijałkowska