NASZA OFERTA

 • zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli
 • rzetelna realizacja programów nauczania
 • bogato wyposażona biblioteka szkolna, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – 4 komputery z profesjonalnym
  edukacyjnym oprogramowaniem i z dostępem do internetu
 • opieka profilaktyczna i zdrowotna
 • pracownia komputerowa z dostępem do internetu
 • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne
 • bezpłatna nauka pływania dla uczniów klas 4-8
 • zajęcia w świetlicy szkolnej oraz popołudniowej świetlicy
  wychowawczo-opiekuńczej z programem terapeutycznym
 • zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz gimnastyka korekcyjna
 • koła przedmiotowe, artystyczne i sportowe

INFORMACJE

Organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty w Warszawie
Organ prowadzący – Gmina Grodzisk Mazowiecki

Numery kont bankowych w banku PKO S.A.
Wpłaty za pobyt dziecka w oddziale o przedłużonym czasie funkcjonowania:
51 1240 6348 1111 0010 4132 2928

Wpłaty za duplikaty: legitymacji, karty rowerowej i świadectwa ukończenia szkoły:
20 1240 6348 1111 0010 4132 3680

Wpłaty za wynajmowanie pomieszczeń: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264
Konto ZFŚS: 73 1240 6348 1111 0010 4133 0486