Egzamin ósmoklasistyCzas trwanie egzaminów

Język polski – 120 minut (wydłużenie do 180 minut)
Matematyka – 100 minut (wydłużenie do 150 minut)
Język obcy nowożytny – 90 minut (wydłużenie do 135 minut*)

*wydłużenie czasu egzaminu to jedno z dostosowań, możliwe dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej.