Egzamin ósmoklasisty

Terminy egzaminu dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2020/21

25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9.00 Język polski
26 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00 Matematyka
27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9.00 Język obcy nowożytnyCzas trwanie egzaminów

Język polski – 120 minut (wydłużenie do 180 minut)
Matematyka – 100 minut (wydłużenie do 150 minut)
Język obcy nowożytny – 90 minut (wydłużenie do 135 minut*)

*wydłużenie czasu egzaminu to jedno z dostosowań, możliwe dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na wniosek Rady Pedagogicznej.Wyniki egzaminów

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń – 9 lipca 2021r.