Świetlica

OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY


Karolina Niewolska
Beata Ubych – Bień
Justyna Żelewska


Świetlica funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 17:15

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku i relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.


OFERTA ŚWIETLICY

  • zajęcia artystyczne: malowanie, rysowanie, lepienie
  • czytanie książek (akcja „Świetlica czyta dzieciom” z udziałem zaproszonych gości)
  • oglądanie programów i filmów edukacyjnych
  • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne i edukacyjne, odrabianie prac domowych
  • przygotowywanie programów artystycznych z różnych okazji
  • korzystanie z komputera z dostępem do internetu
  • organizowanie konkursów, quizów, turniejów
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne