Odznaka „Przyjaciel szkoły”

Odznakę PRZYJACIEL SZKOŁY może otrzymać osoba fizyczna, firma, instytucja lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za:

  • znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
  • wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy
  • wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
  • pracę na rzecz szkoły

WRĘCZENIE ODZNAK „PRZYJACIEL SZKOŁY” – 13. 10. 2009

13 października 2009 r. po raz pierwszy w historii szkoły wręczyliśmy odznakę PRZYJACIEL SZKOŁY, ustanowioną decyzją Rady Pedagogicznej. Otrzymały ją osoby, które w sposób szczególny wspierają nas w naszej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Pani MARIA MICHALAK – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. w latach 1990 – 2007

Pan GRZEGORZ BENEDYKCIŃSKI – burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Maz.

Pani MARIA GRABOWSKA – wiceburmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Maz.

Pan RAJMUND ZALESKI – dyrektor Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisk Maz.


WRĘCZENIE ODZNAK „PRZYJACIEL SZKOŁY” – 26. 11. 2010

Pan JERZY KOMOROWSKI – trener szachowy, członek Grodziskiego Klubu Szachowego – wolontariusz, prowadzi koło szachowe, jest inicjatorem i współorganizatorem imprez szachowych, odbywających się na terenie naszej szkoły

Pani KATARZYNA ZYCH – mł. asp. Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. – współpracuje ze szkołą w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, prowadzi szkolenia, pogadanki i warsztaty, koordynuje akcje i konkursy, związane z bezpieczeństwem

Pan ANDRZEJ SYSKA – współwłaściciel Piekarni Syska A.A. w Grodzisku Maz. – sponsor, codziennie dostarcza do szkoły pieczywo cukiernicze z przeznaczeniem dla uczniów, uczęszczających do świetlicy

Pan JAN ADAMSKI – szachista, mistrz międzynarodowy, trener szachowy – wolontariusz, prowadzi koło szachowe, jest współorganizatorem imprez szachowych, odbywających się na terenie naszej szkoły

ANONIMOWY SPONSOR – przekazuje szkole środki finansowe na dożywianie uczniów: obiady bezpłatne, paczki świąteczne oraz zakupy żywności dla rodzin uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej


WRĘCZENIE ODZNAK „PRZYJACIEL SZKOŁY” – 27. 06. 2013

Pani MARZENNA KUCZYŃSKA – wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców

Pani JADWIGA AUGUŚCIK – wieloletnia wiceprzewodnicząca Rady Rodziców


WRĘCZENIE ODZNAK „PRZYJACIEL SZKOŁY” – 23. 06. 2016

Pani EWA SUSKA – za wieloletnie reprezentowanie klasy w szkolnej Radzie Rodziców, zaangażowanie w działalność na rzecz klasy i szkoły, organizowanie warsztatów kulinarnych dla naszych uczniów w Liceum Gastronomicznym w Grodzisku Maz.

Pani RENATA CACKO – za prowadzenie festiwali piosenki oraz koncertu „Czwórka na Grodziskiej Scenie Talentów” a także włączanie się w realizację szkolnych projektów i programów

Pani ANNA GUTOWSKA-KĄDZIELA – za fotografowanie i nagrywanie szkolnych uroczystości, udostępnianie zdjęć i filmów, opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i wyjazdów, pomoc w organizowaniu występów koła tanecznego „Tęcza”

Pani MAŁGORZATA ZAJĄC – za pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych, wykonywanie ozdób świątecznych na kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy