Szkoła Promująca Zdrowie

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizacji zadań określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego ponadto: Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Zarządza projektami promocji Więcej