Szkoła Promująca Zdrowie

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizacji zadań określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia, w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  – zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników,
  – osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający poczucie ich własnej wartości,
  – uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu uczniów i pracowników.