Raporty, wnioski, sprawozdania

Raport z ewaluacji wewnętrznej – 2011/2012
Raport z okresu przygotowawczego – 2011/2012
Raport z okresu przygotowawczego – 2012/2013
Wniosek o wpisanie do Mazowieckiej Sieci SZPZ – 2013/2014

24 kwietnia 2014 r. Koordynator Wojewódzki pani Agnieszka Jęczarek wraz z Wojewódzkim Zespołem Wspierającym Szkoły Promujące Zdrowie na podstawie naszych dotychczasowych działań w zakresie promocji zdrowia podjęli decyzję o włączeniu naszej szkoły do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Sprawozdanie z okresu przynależności do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

25 sierpnia 2017 r. nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie na okres 3 lat.
list certyfikat

Sprawozdanie 2017/2018
Sprawozdanie z realizacji projektu „Ciesz się ciszą”
Sprawozdanie 2018/2019
Sprawozdanie z realizacji projektu „Agresja bez szans”
Sprawozdanie 2019/2020
Sprawozdanie z realizacji projektu „Czas na zdrowie”
Raport z autoewaluacji w zakresie czterech standardów – czerwiec 2020 r.