Kadra

DYREKCJA

Beata Bogucka – dyrektor szkoły, matematyka
Joanna Kozdrak – wicedyrektor szkoły, chemia
Marta Szymczyk – wicedyrektor szkoły


NAUCZYCIELE

Anna Adydan – biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Lucyna Aninowska-Maciejewska – nauczyciel wspomagający
Ewa Banaszczyk – język angielski
Grażyna Brożek – język polski
Marta Cichowlas – nauczyciel wspomagający
Paweł Deluga – wychowanie fizyczne
Iwona Dobiesz – język polski
Katarzyna Domańska – język polski
Paulina Dywańska – nauczyciel wspomagający
Maria Faliszewska – geografia, przyroda
Andrzej Faliszewski – wychowanie fizyczne
Marta Florkiewicz-Kowalczyk – religia
Agnieszka Gimbut – edukacja wczesnoszkolna
Renata Gowin – muzyka, plastyka
Alicja Jusińska – język angielski
Grażyna Kaczorowska – edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Kapuściak – wychowanie fizyczne
Wojciech Kapuściak – matematyka, informatyka
Mirosława Kępka – edukacja wczesnoszkolna
Mateusz Kowalczyk – religia, matematyka
Bogumiła Krzywicka – przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Renata Łomińska – nauczyciel wspomagający
Renata Łoszewska – religia
Małgorzata Młotkowska – historia
Agnieszka Morawska – psycholog
Beata Okonkowska – wychowanie fizyczne
Adam Paschke – technika, historia, wychowanie fizyczne, rzecznik praw ucznia
Magdalena Pawłowska – język angielski
Magdalena Piróg – matematyka
Sylwia Ręgowska – język angielski
Mirosława Roman – edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Romańska – biblioteka, doradztwo zawodowe, opiekun samorządu uczniowskiego
Aneta Ruszkiewicz – język polski
Barbara Skrzyńska – świetlica, historia, wiedza o społeczeństwie
Mariola Socha – edukacja wczesnoszkolna
Piotr Szmaus – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Karolina Szwarocka – edukacja wczesnoszkolna
Anna Tarłowska – język angielski
Dominika Walczak-Paschke – edukacja wczesnoszkolna
Justyna Wasiak – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Aleksandra Witkiewicz – Kucharczyk – fizyka
Zofia Wojciechowska – nauczyciel wspomagający
Agnieszka Zdolska-Nazarewicz – język niemiecki
Małgorzata Zientala – edukacja wczesnoszkolna
Justyna Żelewska – świetlica, zajęcia artystyczne
Marta Żółkiewska – geografia, informatyka


PEDAGOGPSYCHOLOG

Agnieszka Morawska