Kadra

DYREKCJA

Beata Bogucka – dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14-16 lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły 22 755 51 55.


Marta Szymczyk – wicedyrektor szkoły


NAUCZYCIELE

Anna Adydan – biologia, przyroda, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Ewa Banaszczyk – język angielski
Paweł Deluga – wychowanie fizyczne
Iwona Dobiesz – język polski
Katarzyna Domańska – język polski
Olga Duszak – nauczyciel wspomagający
Paulina Dywańska – nauczyciel wspomagający
Maria Faliszewska – geografia, przyroda
Andrzej Faliszewski – wychowanie fizyczne
Marta Florkiewicz-Kowalczyk – religia
Agnieszka Gimbut – edukacja wczesnoszkolna
Renata Gowin – muzyka, plastyka
Aneta Gulik – Kończyk – biologia
Grażyna Kaczorowska – edukacja wczesnoszkolna
Wojciech Kapuściak – matematyka, informatyka
Mirosława Kępka – edukacja wczesnoszkolna
Bogumiła Krzywicka – przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
Jadwiga Kubik – fizyka
Katarzyna Kulpan – matematyka
Renata Łomińska – nauczyciel wspomagający
Renata Łoszewska – religia
Marta Mickiewicz – nauczyciel wspomagający
Małgorzata Młotkowska – historia
Agnieszka Morawska – psycholog
Karolina Niewolska – edukacja wczesnoszkolna
Marta Oźminkowska – wychowanie fizyczne
Magdalena Piróg – matematyka
Joanna Plamowska – język angielski
Monika Pytlarczyk – edukacja wczesnoszkolna
Mirosława Roman – edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Romańska – biblioteka, doradztwo zawodowe, opiekun samorządu uczniowskiego
Aneta Ruszkiewicz – język polski
Agnieszka Sierocińska – edukacja wczesnoszkolna
Barbara Skrzyńska – świetlica, historia, wiedza o społeczeństwie
Mariola Socha – edukacja wczesnoszkolna
Sylwia Śliwińska – język angielski
Beata Ubych – Bień – edukacja wczesnoszkolna
Piotr Szmaus – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
ks. Mateusz Szybiak – religia
Justyna Wasiak – język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Justyna Żelewska – świetlica, zajęcia artystyczne
Marta Żółkiewska – geografia, informatyka
Renata Żukowska – nauczyciel wspomagający


PEDAGOG

Joanna Kapuściak – Komoszka


PSYCHOLOG

Agnieszka Morawska