Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący RR – Dariusz Paczóski
Skarbnik RR – Monika Żelechowska

1a – Katarzyna Nowacka
1b – Rafał Korach
1c – Agnieszka Karasiewicz
2a – Małgorzata Rylska
2b – Tatiana Mykhailova
2c – Iwona Kopeć
3a – Justyna Bieńkowska
3b – Anna Piechal
3c – Monika Filipkowska
4a – Agnieszka Karasiewicz
4b – Agnieszka Połeć
4c – Dagmara Siemiątkowska
5a – Agnieszka Łyszkowska
5b – Monika Żelechowska
5c – Anna Kobierecka
6a – Katarzyna Krajewska
6b – Marta Stefańska
7a – Dariusz Paczóski
7b – Dorota Radziejewska
7c – Marta Suska
8a – Anna Kacprzyk
8b – Sylwia Parys
8c – Monika Kowalczyk
8d – Agnieszka Arczewska