Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca RR – Monika Żelechowska
Z-ca Przewodniczącej RR – Monika Kuźnar
Skarbnik RR – Agnieszka Łyszkowska
Sekretarz RR – Katarzyna Krajewska

1aKatarzyna Żuk
1bŁukasz Jakubowski
1cAnna Szor
2aMonika Kuźnar
2bKatarzyna Westfeld
2cPaulina Śliwińska
3aKatarzyna Nowacka
3bAgnieszka Chyłek
3cEmilia Czupryniak
4aSobiesław Kozłowski
4bAgnieszka Dołężka
4cIwona Kopeć
5aAlicja Biurkowska
5bJadwiga Razum
5cMonika Filipkowska
6aSylwia Fornalczyk
6bAgnieszka Połeć
6cMonika Kaźmierczak
7aAgnieszka Łyszkowska
7bMonika Żelechowska
7cKatarzyna Żuk
8aKatarzyna Krajewska
8bMarta Stefańska