Dokumenty szkolne

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników przez uczniów ich rodzice powinni wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek Gminy Grodzisk Mazowiecki, prowadzony w Banku Pekao S.A. w Grodzisku Mazowieckim, numer rachunku: 51 1240 6348 1111 0010 4132 2928. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę przedmiotu, którego dotyczy zwrot.


 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 (15.03.2023)
 2. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (01.09.2019)
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny (14.09.2023)
 4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) oraz program realizacji na rok szkolny 2022/2023
 5. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych (31.05.2019)
 6. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce (4.01.2018)
 7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (26.05.21)
 8. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (05.03.18)
 9. Regulamin pracy (ost. zm. 23.03.18)
 10. Bezpieczni na co dzień – pakiet regulaminów, instrukcji i procedur (ost. zm. 20.11.19)
 11. Regulamin korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów (29.03.2023)
 12. Regulamin korzystania ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (17.11.20)
 13. Procedura wystawiania duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego (zm. 01.09.19)
 14. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (31.03.2021)


REKRUTACJA PRACOWNIKÓW