Laptop dla ucznia

Drodzy rodzice uczniów klas czwartych
Laptopy dla uczniów będzie można odbierać w dniach 23-27 października 2023 w godzinach 8:00 – 15:00 w sekretariacie szkoły.


Potrzebne będą:

  • dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna
  • PESEL dziecka


Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują laptop dla dziecka na własność, po podpisaniu umowy o przekazaniu, klauzuli RODO oraz protokołu przekazania. Laptop powinien służyć uczniowi do celów edukacyjnych i przez okras 5 lat nie można go oddać ani sprzedać.


Bezpłatne oprogramowanie

Darmowe oprogramowanie należy pobrać ze strony https://laptopdlaucznia.gov.pl/.
Wiadomości dotyczące przekazania laptopów znajdują się na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Zapraszam po odbiór
Beata Bogucka
Dyrektor ZSP1 w Grodzisku Mazowieckim


Do pobrania