Rekrutacja

23 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do grodziskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do pierwszych klas szkół podstawowych.

Zarządzenie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas I szkół podstawowych oraz do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2024/2025

Szczegółowe informacje, zainteresowani Rodzice, znajdą na stronie Biura Oświaty:
grodzisk-oswiata.pl/szkola-podstawowa-klasa-i/Co złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej ?
Wydrukowany wypełniony elektronicznie wniosek podpisany przez oboje rodziców (dostępny od 23.02.2024 r.)

  • Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez obojga rodziców
  • Oświadczenie będące załącznikiem do wniosku elektronicznego wygenerowane z systemu podpisane przez obojga rodziców
  • Dokument poświadczający zamieszkanie w obwodzie w przypadku braku meldunku (akt notarialny, faktura za media, umowa najmu) – kopia poświadczona przez rodzica za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka – dotyczy tylko rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Obwody szkół na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki – sprawdź obwód twojej szkoły

UCHWAŁA NR 803/2022 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku

Składanie dokumentów
Dokumenty należy składać w sekretariacie obwodowej szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w godzinach pracy szkoły.Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25
Przed wypełnieniem wniosku w systemie NABO rodzic zapoznaje się z klauzulą informacyjnąRodzic drukuje i podpisuje oświadczenie oraz zgodę i dołącza do koperty z dokumentami


Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024