Ciesz się ciszą

Ankieta
Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów klas IV-VII ankiety na temat: „Czy przeszkadza mi hałas w szkole?”

Realizacja wniosków z ankiety
Ściszenie dzwonka szkolnego, rozstawienie dodatkowych stolików i krzeseł, aby uczniowie mogli z nich korzystać w czasie przerw, przygotowanie pomieszczenia, które stało się salą ciszy w czasie dużej przerwy (pilotażowo raz w tygodniu), przygotowanie stałych gazetek tematycznych na tablicach na korytarzach szkolnych.

Konkursy przeciwko hałasowi
Konkursy dotyczące przeciwdziałania hałasowi.
konkurs „Z hasłem przeciwko hałasowi” konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną

Hałas – niewidzialny wróg
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat przeciwdziałania hałasowi według zaproponowanych scenariuszy.
Scenariusze lekcji

Zajęcia w świetlicy szkolnej
Celem zajęć było uświadomienie uczniom czym jest hałas i jaki jest jego wpływ na samopoczucie człowieka oraz przekonanie o konieczności ograniczenia hałasu na przerwach i podczas pobytu w świetlicy.

Znaki graficzne na korytarzach
Umieszczenie na korytarzach znaków przypominających o zachowaniu ciszy.

Co powinniśmy wiedzieć o hałasie?
Podczas apelu grupy wiekowej I-III, który odbył się 5 października, dzieci dowiedziały się, dlaczego hałas jest szkodliwy dla zdrowia i jak z nim walczyć. Przy okazji został rozstrzygnięty konkurs „Z hasłem przeciwko hałasowi”. Nagrody otrzymali: Agnieszka Olkowska, 2a („Zachowaj ciszę, drogi kolego, bo w hałasie nie nauczymy się niczego”, Karolina Gałajda, 2b („Hałas w czasie przerwy niszczy wszystkim nerwy”), Tomasz Mirż, 3c („Gdy w hałasie pracujemy, to się potem źle czujemy”).

Wyniki konkursu na najciekawszą gazetkę ścienną, związaną z przeciwdziałaniem hałasowi
Komisja w składzie: Elżbieta Stępień, Beata Bogucka, Anna Adydan, Grażyna Kaczorowska, Katarzyna Romańska, Iwona Sobota, Justyna Wasiak zdecydowała, że najciekawszą gazetkę ścienną, związaną z przeciwdziałaniem hałasowi, wykonała klasa 7a. Komisja wzięła pod uwagę: zgodność z regulaminem, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, wartości edukacyjne, wkład pracy. Klasa otrzymuje nagrodę w postaci tygodnia bez zadawania prac domowych. (4.12.2017)

Nie hałasuję i dobrze się z tym czuję
8 maja pani Aleksandra Rutkowska, zajmująca się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim, przeprowadziła prelekcje dla 4 grup z klas I-III na temat hałasu pt. „Nie hałasuję i dobrze się z tym czuję”. W ciekawej prezentacji omówiła z dziećmi zagadnienia, dotyczące najważniejszych kwestii, związanych z hałasem. W czasie spotkania uczniowie poznali odpowiedzi na pytania: Dlaczego słyszymy, czym jest hałas, skąd się bierze, czy nam szkodzi, jak go zmierzyć? Wspólnie poszukiwali dźwięków przyjaznych i szkodliwych. Ustalili, że podczas przerw oni sami są największym źródłem hałasu. Na zakończenie pani Aleksandra zadała dzieciom pracę domową – przygotowanie propozycji cichych zabaw na szkolne przerwy.

Badania przesiewowe słuchu – szkolenie dla rodziców uczniów klas I szkoły podstawowej- 6.12.2018 r.
W związku z realizacją programu odbyło sie spotkanie przedstawiciela Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z rodzicami pierwszoklasistów, na którym zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące budowy ucha, rodzajów zaburzeń słuchu i możliwości ich leczenia oraz objawów sugerujących istnienie niedosłuchu.

Badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I szkoły podstawowej
W tym roku szkolnym uczniowie klas I skorzystali z bezpłatnego badania słuchu w ramach programu badań przesiewowych, realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Zasadniczym celem tego programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Zaburzenia te mogą nie tylko utrudniać bądź uniemożliwiać dziecku dostęp do informacji dźwiękowej, lecz także zakłócać rozwój mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju. Ulotka informacyjna

Czytanie wycisza i uspokaja
Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która odbyła się 8 czerwca, o godzinie 10.00. Najpierw uczniowie czytali podczas wszystkich lekcji swoje ulubione książki, przyniesione specjalnie na tę okazję z domu. Następnie cała społeczność uczniowska spotkała się przed budynkiem szkolnym, gdzie utworzyła trzy rzeźby: gimnazjaliści – drzewo, klasy I-III – kółeczko wokół drzewa, klasy IV-VII – serce, które objęło wszystkich uczniów. Dalsza część akcji przeniosła się do biblioteki, gdzie można było sobie zrobić zdjęcie i wysłuchać fragmentów książek, czytanych przez bibliotekarza.