Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci w klasie 3a

Uczniowie klasy 3a w tym semestrze realizują projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci pod nazwą „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”. Celem dwóch pierwszych zrealizowanych modułów było przede wszystkim rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci.
Pierwszy temat nosił nazwę „Dlaczego śmiech to zdrowie?” Zajęcia rozpoczęły się wprowadzającymi w dobry nastrój zabawami integracyjnymi. Potem był czas na krótką rozmowę o emocjach. W kolejnej części lekcji uczniowie obejrzeli film, w czasie którego dowiedzieli się, w jaki sposób śmiech wpływa na nasze zdrowie i dlaczego lekarzom zdarza się przepisywać śmiech jako lekarstwo. Następnie korzystając z filmów instruktażowych dzieci wykonywały różnorodne ćwiczenia zdobywając w ten sposób praktyczną wiedzę z zakresu śmiechoterapii. W czasie zajęć uczniowie nie tylko poznali dobroczynny wpływ śmiechu na nasze zdrowie, ale również nauczyli się praktycznych sposobów niwelowania stresu.
Drugi zrealizowany temat brzmiał „Jak skutecznie działać w zespole?” Na początku dzieci obejrzały miniwykład pokazujący na przykładzie drużyny strażackiej, jakie elementy odgrywają ważną rolę przy tworzeniu zgranego zespołu. Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, wykonywali różnorodne zadania mające na celu trening wspólnego działania. Wiele emocji wywołała zabawa „Punkty styczności”, w czasie której należało dotknąć podłogi określonymi częściami ciała (np. sześcioma stopami, dwoma kolana i czterema dłońmi). Jednak najciekawszym zadaniem był niewątpliwie Marshmallow Challenge. Członkowie każdej grupy mieli inny pomysł na zrealizowanie tego wyzwania, ale wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem. Zajęcia pomogły dzieciom zrozumieć, jakie elementy są niezbędne, aby skutecznie działać w zespole. Były też dobrą okazją do trenowania umiejętności pracy grupowej.
W kolejnych modułach dzieci będą miały okazję dostrzec, jak bardzo matematyka obecna jest w naszym codziennym życiu, a przy tym rozwijać swoje umiejętności matematyczne.