Procedury bezpieczeństwa

Bardzo proszę o zapoznanie się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi od 18 stycznia 2021r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim. Zmiany w odniesieniu do poprzedniej procedury zostały zapisane pogrubioną czcionką. Beata Bogucka

ZARZĄDZENIE NR 20/20/21

Zarządzenie nr 20/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.

Zarządzenie nr 17/20/21

Zarządzenie nr 17/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim (9.11.2020 – 29.11.2020). Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 15/20/21

Zarządzenie nr 15/20/21 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 4-8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim. Treść zarządzenia