Podróże bliskie i dalekie

Od września 2020 r. w klasie I a realizowana jest innowacja pod nazwą Podróże bliskie i dalekie. Jest to projekt interdyscyplinarny, łączący w sobie elementy szeroko pojętej edukacji polonistycznej, przyrodniczej, plastycznej i komputerowej. Punktem wyjścia każdego spotkania jest odczytanie przez nauczyciela fragmentów książek z serii Nela mała reporterka, czemu towarzyszy wyświetlanie na dużym ekranie prezentacji zdjęć. Następnie dzieci w grupach przystępują do wykonywania różnorodnych zadań związanych z realizowanym tematem, np. zaznaczają na mapie świata miejsce, w którym dzieje się akcja wysłuchanej opowieści, wyszukają do podanych słów wyrazy bliskoznaczne, tworzą rymowanki, oddzielają zdania prawdziwe od fałszywych, przygotowując niewielkie prezentacje o wybranych zwierzętach, roślinach, zjawiskach przyrodniczych, czy zwyczajach ludzi z odległych stron świata. Zajęcia są też okazją do rozwijania kompetencji cyfrowych, ponieważ dzieci korzystając z tabletów, skanują kody QR w aplikacji SeeMore i w ten sposób uruchamiają filmiki przedstawiające omawiane danego dnia zagadnienia. Każde spotkanie to również możliwość rozwijania wyobraźni, kreatywności i współpracy w grupie w czasie wykonywania różnorodnych zadań, w tym także prac plastycznych.
Jak dotąd dzieci wspólnie z Nelą odbyły wędrówkę do krainy orek żyjących u wybrzeży Norwegii, odwiedziły Kostarykę, a także Antarktydę. W czasie wyprawy po Afryce poznały sawannę w Tanzanii oraz życie i zwyczaje mieszkańców etiopskiej wioski.
Poniżej znajduje się fotorelacja z dotychczasowych podróży.