Konkurs plastyczny – zapraszamy do udziału

Zapraszamy uczniów klas 0 – 7 do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym przez miasto stołeczne Warszawa: „20 rocznica – jak zmieniła się moja okolica dzięki członkostwu w Unii Europejskiej”.

Konkurs plastyczny ma na celu zobrazowanie 20-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści z członkostwa w strukturach UE, podkreślenie wspólnych wartości i celów oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków. 

Celem konkursu jest promowanie idei Unii Europejskiej oraz wskazanie korzyści płynących z bycia obywatelem Europy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie przez klasę plakatu w formacie A1 (594mm x 841mm) w orientacji poziomej lub pionowej (praca powinna zajmować całą powierzchnię A1 – ramka czy passe-partout nie wlicza się do powierzchni pracy A1) nawiązującego do tematu konkursu 20 rocznica – jak zmieniła się moja okolica dzięki członkostwu w Unii Europejskiej”.

Prace konkursowe powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, flamastry, ołówki, cienkopisy. Niedopuszczone do konkursu zostaną prace wykonane przy użyciu:

− nietrwałych, sypkich materiałów (plastelina, brokat, piasek, etc.)

− wycinków z gotowych materiałów z gazet, publikacji czy z Internetu

− graficznych programów komputerowych

− z elementami wystającymi ponad powierzchnię kartki pracy konkursowej.

W konkursie wziąć może udział klasa (jest to więc praca zbiorowa), w skład której wchodzą uczniowie jednej klasy 0 – 7 szkoły podstawowej, zlokalizowanej na terenie metropolii warszawskiej – tj. w gminie wiejskiej, wiejsko-miejskiej czy miejskiej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy wraz ze zgodami pocztą lub dostarczenie osobiście Organizatorowi w terminie do dnia 31 maja 2024 roku (w przypadku przesłania obowiązuje termin 24 maja).REGULAMIN Konkursu plastycznego wraz ze zgodami dostępny jest poniżej. 


Renata Gowin