Projekt „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”

Klasy 2a i 2c w roku szkolnym 2022/2023 realizują projekt edukacyjny, którego głównym celem jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Po każdym zrealizowanym module, uczniowie przyklejają naklejki do swojego dzienniczka. Do tej pory zrealizowaliśmy następujące moduły:

I moduł Matematyka na drodze.
Uczniowie spacerowali po najbliższej okolicy (skrzyżowanie) i szukali matematyki na drodze (sygnalizator – koło, znaki – prostokąt, trójkąt, zebra – prostokąt)
Głównym zadaniem dla dzieci, było narysowanie na kartkach elementów matematyki, znalezionych w najbliższym otoczeniu.

II moduł Matematyka u krawca.
Uczniowie zapoznali się z zawodem krawca i narzędziami, którymi posługuje się podczas pracy oraz jakich pomiarów musi dokonać, aby móc uszyć ubranie. Zajęcia poza pokazaniem pracy krawcowej, mają na celu umożliwienie dzieciom dokonania autentycznych pomiarów ciała rówieśników. zadaniem dzieci było narysowanie ubrania (wybranego przez kolegę lub koleżankę) oraz zmierzenia odpowiednich części ciała.

III moduł Matematyka na święta.
Jak wiemy, święta to piękny czas w którym spędzamy go w gronie rodzinnym i obdarowujemy bliskich prezentami. Moduł ten przybliża uczniom sposoby pakowania prezentów oraz odmierzanie ilości papieru, wstążki, a nawet wykonywanie kolejnych kroków (instrukcji)zawiązania pięknej kokardy to wszystko działania matematyczne.