Wakacyjny konkurs plastyczny TO MNIE ZACHWYCA

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach zaprasza przyszłorocznych uczniów klas I – IV do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym pod nazwą „To mnie zachwyca”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 w dowolnej technice, przedstawiającej obiekt, krajobraz, sytuację, które zachwyciły uczestników swoim pięknem, oryginalnością, ulotnością itp.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Należy złożyć ją w sekretariacie szkoły do 4 września 2022 r.

W konkursie przewidziane są nagrody.

Dodatkowo dwie najlepsze prace z każdej szkoły wezmą udział w konkursie międzyszkolnym o nagrodę główną.
Więcej informacji w regulaminie konkursu na stronie internetowej Fundacji Przyjaciele Szkoły w Książenicach: fundacja.ksiazenice.net.