Zielony kącik przy Zielonym Rynku

Możemy zacząć przysłowiem „Jak Nas widzą tak Nas piszą”. A o społeczności SP4 piszą w najnowszym styczniowo-lutowym wydaniu „Bogorii” .Dzięki współpracy z Łukaszem Nowackim ukazał się artykuł o naszym kąciku relaksu. Serdecznie dziękujemy, za docenienie działań Rady Rodziców na rzecz naszych uczniów i społeczności szkolnej.

https://www.centrumkultury.eu/czasopismo-bogoria/wp-content/uploads/sites/7/2024/02/Bogoria-nr-335-styczen-luty-2024.pdf

Monika Kuźnar