Konkurs biblioteczny


Biblioteka szkolna ogłasza
KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE CZYTANIE
Cele konkursu:
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
– aktywizowanie uczniów do działania na rzecz reklamy czytelnictwa,
– popularyzacja książki w środowisku szkolnym,
– promowanie czytelnictwa wśród uczniów.
Adresaci:
• uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz.
Zasady:
– wymyśl hasło reklamowe promujące czytanie książek, zaprojektuj i przedstaw je w ciekawy sposób.
– format prac do wyboru: A4, orientacja papieru pozioma lub pionowa lub w formie zakładki do książki.
– na odwrocie pracy podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę.
– Przynieś swoją propozycję do biblioteki szkolnej.
Termin:
Konkurs trwa od 20 maja do 3 czerwca.
Ocena:
• Jury wybierze najlepsze hasła,
• Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu.
• Ogłoszenie nagrodzonych prac zostanie wywieszone przy bibliotece szkolnej.

Zapraszamy!