Tydzień tolerancji

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO, 12 grudnia 1995 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na tolerancję, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, coraz bardziej widocznymi wokół nas.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W naszej szkole z tej okazji obchodzimy TYDZIEŃ TOLERANCJI, i tak:

w poniedziałek obchodziliśmy DZIEŃ UŚMIECHU,

we wtorek – DZIEŃ UPRZEJMOŚCI,

środa to DZIEŃ MIŁYCH GESTÓW,

czwartek – DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

piątek – DZIEŃ ROZMAITOŚCI.

Agnieszka Morawska