Tydzień neuroróżnorodności

W obecnie trwającym tygodniu uświadamiamy uczniom znaczenie pojęcia różnorodność. We wtorek chętni uczniowie ubrali się na niebiesko na znak zrozumienia osób z autyzmem.

Poniżej plan działania:

Poniedziałek:

Gazetka przy głównym wejściu poświęcona tematyce autyzmu.

Wtorek:

„Solidarni z osobami z autyzmem” – dzień na niebiesko. Tego dnia chętne osoby ubierają się na NIEBIESKO – klasy I-VIII

Środa:

Godzina wychowawcza poświęcona tematyce osób ze spektrum autyzmu

1.Wprowadzenie: co to jest autyzm? I co warto o nim wiedzieć?

Autyzm – alternatywna ścieżka rozwoju człowieka. Według Międzynarodowej klasyfikacji Chorób ICD-10 autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które objawia się problemami w komunikowaniu uczuć w związkach społecznych oraz zaburzoną integracją wrażeń zmysłowych.

Spektrum- różnorodność.

Spektrum autyzmu – szereg cech neurorozwojowych charakteryzujących się na ogół trudnościami w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji oraz komunikacji społecznej, powtarzalnym i nieelastycznym zachowaniem, intensywnymi zainteresowaniami
i nietypowymi reakcjami na bodźce sensoryczne. Spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność funkcjonowania osób autystycznych. Każda osoba w spektrum autyzmu ma inne nasilenie oraz profil objawów.

Neurotypowy – osoba, która nie jest autystyczna i nie posiada innego zaburzenia rozwojowego.

AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca. Grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewanie się z otoczeniem. AAC polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazkach, symbolach, przedmiotach.

Stimy (lub stereotypie) – każdy powtarzalny ruch, postawa ciała lub wypowiedź, która ma na celu regulację układu nerwowego, np. machanie rękami, kiwanie się w przód i tył, stukanie o stół.

2. Obejrzenie filmu:

Dla klas 4-8

Tacy Jak Wy – Autyzm – Polish Translation -Just Like You – Autism (youtube.com)

Dla klas 1 – 3

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (youtube.com)

3. Wrażenia po obejrzeniu filmu – rozmowa z uczniami.

Czwartek:

Umieszczenie na tablicy w sali każdej klasy symbolu autyzmu, czyli tęczowy znak nieskończoności.

Piątek:

„Cicha przerwa” – wyciszenie dzwonków w całej szkole.